Įskaitant bet neapsiribojant

įskaitant bet neapsiribojant Apibrėžimas
Įstatymai ir poįstatyminiai aktai Įstatymai, vyriausybės nutarimai, ministerijų įsakymai ir kiti teisės aktai.
Duomenų subjektas Fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi
Finansinės ataskaitos Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Dokumentas Raštas, memorandumas, ataskaita, protokolas ar bet koks kitas fizinis arba elektroninis įrašas
Viešasis interesas Interesai, susiję su bendruomene ar visuomene kaip visuma
Asmens duomenų tvarkymas Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama asmens duomenų rinkimo, fiksavimo, sisteminimo, kaupimo, saugojimo, keitimo, naudojimo, perdavimo, teikimo, susiejimo, blokavimo, naikinimo, elektroninio identifikavimo ar kitokio tvarkymo operacija arba operacijų seka
Duomenų tvarkytojas Fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena arba kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones
Baudžiamoji byla Ikiteisminis tyrimas arba teisminis nagrinėjimas, vykdomas dėl nusikalstamos veikos
Asmens duomenys Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta
Rating
( No ratings yet )